מחירון הדפוס שלנו

גודל העלון: A5
(14/20 ס"מ)
נייר כרומו 135 ג', פרוצס דו צדדי

5,000 יחידות, 350 ₪

10,000 יחידות, 590 ₪

15,000 יחידות, 900 ₪

20,000 יחידות, 1,100 ₪

25,000 יחידות, 1,400 ₪

גודל העלון: A4
(27/20 ס"מ)
נייר כרומו 135 ג', פרוצס דו צדדי

5,000 יחידות, 600 ₪

10,000 יחידות, 1,100 ₪

15,000 יחידות, 1,600 ₪

20,000 יחידות, 2,000 ₪

הערות:

  • 100 ₪ + מע"מ לכל שעת גרפיקה
  • הגודל הנו גודל ברוטו לפני חיתוך
  • תוספת קיפול : 25 ₪ לכל 1,000 יחידות
  • המחירים לפני מע"מ